وزیر ارتباطات درباره رفع فیلتر بازی کلش با رییس‌جمهور صحبت کرد

تصاویر | خروج ۳۵ دیپلمات اخراجی روس از آمریکا با هواپیمای اختصاصیوزیر ارتباطات از پیگیری موضوع رفع فیلتر کلش و