معاون وزیر کشور: پروژه‌های مسیر ایلام – مهران تا قبل از اربعین تکمیل می‌شوند

حمایت ویژه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نوزادان دچار ناهنجاری مادرزادیمعاون عمرانی وزیر کشور گفت: باید با آینده نگری و