بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه فرهنگ بیرجند

استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتیسیدرضا صالحی‌امیری امروز سه‌شنبه دوم فروردین 96 از روند ساخت خانه فرهنگ