سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰نفری ارومیه

هلاکت ۲ تروریست توسط سپاه در مرزهای شمالغرب کشورمدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از سفر وزیر ورزش و