واکنش کیانوش عیاری به کنار گذاشته شدن فیلمش از جشنواره فجر

حامی پرندگان مهاجر باشیمکیانوش عیاری کارگردان فیلم «کاناپه»تاکید کرد به هیچ عنوان به رای هیات انتخاب جشنواره اعتراض ندارد و