شکست جوانان والیبال مقابل لهستان/ایران به نیمه‌نهایی نرسید

خطای استراتژیک تندروها، کاهش قدرت چانه زنی نظامتیم‌ملی والیبال جوانان از صعود به نیمه نهایی مردان جهان باز ماند. خطای