رییس هیات مدیره نخستین پالایشگاه غلات کشور: مزیت کشور ایران صنایع تبدیلی است

کرمانشاه در سرانه آموزش مهارتی جزء استان‌های برتراسترییس هیات مدیره نخستین پالایشگاه غلات کشور در دیدار جمعی از تجار و