نمایشگاه «عشق و آتش» به یاد شهدای آتش‌نشان در خانه هنرمندان

نظر عضو تیم هسته‌ای درباره گمرک۸۰ قاب عکس به یاد آتش نشانان در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان روی دیوار رفت.