پایان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی

برنامه های اداره ارشاد اسلامی تالش برای سالروز ٩ دیجشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در استان آذربایجان غربی دیروز در سالن

آغاز جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی

تصاویر | چهره‌های مطرح در تشییع پیکر کارگردان جوان فیلم «من ناصر حجازی هستم»مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان