گزارش تصویری خبر آنلاین از نمایشگاه بین المللی مبلمان و لوستر در همدان

افزایش ۳۳ درصدی توزیع انواع فرآورده/ سوخت رسانی به مناطق کشور از انبار نفت سارینمایشگاه مبلمان و لوستر با حضور