پایان هفته نخست دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

بانک ملی اسلام آبادغرب مورد دستبرد قرار گرفتدر آغاز نخستین هفته دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، شهرداری