هشدار سازمان محیط زیست درباره آتش سوزی جنگل‌ها/ توصیه‌هایی برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها

عکس معنی‌دار رونالدو پس از اتهامات مالیاتی/هیس!سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه مهمی با اشاره به افزایش دمای هوا، نسبت