شما نظر دادید/ موافق موضع‌گیری هنرمندان در انتخابات ریاست جمهوری هستیم

استاندار گیلان : پیشرفت کار سد پلرود در دولت یازدهم بیشتر از دو دهه اجرای قبل از دولت استطبق نظرخواهی