آزمایشگاه‌ هاری دامپزشکی آذربایجان‌شرقی مورد تائید قرار گرفت

فیلم جدید علیرضا امینی هفته آینده کلید می‌خوردآزمایشگاه‌ هاری اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی توسط هیئت ممیزی موسسه انستیتو پاستور