حاتمی‌کیا: دهه ۶۰ نوعی آزادی داشتیم که امروز نداریم

حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلبابراهیم حاتمی کیا گفت: هیچ وقت ادعای فیلمسازی حرفه‌ای نداشتم و تنها چیزهایی را که