مشاور دمیستورا: نزدیکی مواضع روسیه و ترکیه درخصوص سوریه را دستاورد بزرگی خواند

اعلام نامزدهای بخش «درباره شعر» جشنواره شعر فجرویتالی ناومکین مشاور استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور