چهارشنبه ۲۴ آذر آخرین ابرماه سال را از دست ندهید

ایوبی: نمی‌توانیم خیلی از پشت پرده‌ها را بگوییمبه گزارش ایرنا،مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ساعت 3:36 دقیقه بامداد چهارشنبه