روستایی در پلدختر بدون مکان آموزشی وجود ندارد

آغاز جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربیرییس آموزش و پرورش پلدختر گفت: روستای در این شهرستان بدون مکان آموزشی