روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت

10 دانشگاه برتر دنیا در اختراع و کارآفرینی را بشناسیدرییس‌جمهوری ضمن تبریک به نخست وزیر جدید ایتالیا براز امیدواری کرد