واکنش نخست وزیر مالزی نسبت به مخالفانِ سفر ملک سلمان

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی متوقف می‌شود؟ایرنا نوشت: ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی که توسط مخالفان دولت متهم است با سیاست