سردار نجات: حکم موسوی و کروبی کمتر از اعدام نیست/ماجرای خودروی ضدگلوله رهبری و تذکر ایشان

باشگاه ترکیه‌ای از 800 هزار یوروی بادآورده‌اش نوشت!سردار نجات به بیان ناگفته‌هایی از سال جنگ و همینطور اتفاقات سال 88