طیب‌نیا: مردم نتیجه رشد اقتصادی را به‌زودی می‌بینند

گران‌ترین جایزه برای بهترین فیلم از نگاه تماشاگران/ رقابت فیلمسازان زن در جشنواره پروین اعتصامیوزیر اقتصاد و امور دارایی می‌گوید: