فیلم | قرار است دیگر زباله‌ای در ساحل‌های ایران نبینید

فیلم | چالش فوتبالی بازیکنان منچسترسیتیجوانان متخصص کشور دستگاهی را ساختند که ساحل دریا را جارو می‌کند و تا عمق