برای اولین بار پس از انقلاب صورت گرفت؛ ورود ناوگروه نیروی دریایی ارتش به بندر دوربان آفریقای جنوبی

تعطیلی مدارس در گیلان،‌ مازندران،‌ خراسان رضوی و گلستان به دلیل برف و سرماایسنا نوشت:ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی 44 نیروی دریایی