برانکو نام اوکراینی‌ها را از لیست پرسپولیس خط زد

پرونده‌ای برای درخشان‌ترین ستاره شکارچیدو بازیکن اوکراینی تیم پرسپولیس به دلیل سرماخوردگی از لیست این تیم کنار رفتند. پرونده‌ای برای