سرمایه گذاری ۳۰ میلیاردی در اجرای پروژه‌های مشارکتی شهرداری اردبیل

وزیر بهداشت: پالم، به اندازه‌اش، بی‌ضرر است/ بیمارستان‌ها حق نگهداشتن جسد به دلیل هزینه‌ها را ندارندشهردار اردبیل از اجرای ۳۰