بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی شهرداری به پیمانکاران/ افزایش ۲۰ درصدی بودجه تجهیزات آتش‌نشانی

هیات بلندمرتبه نظامی ترکیه به ایران سفر می‌کندایسنا نوشت: شهردار تهران با بیان اینکه امکان افزایش بودجه آتش نشانی در