آیت‌الله مکارم شیرازی: سران عرب تا کی می‌خواهد در خواب غفلت بمانند/ناتوی عربی دسیسه آمریکاست

یک یوزپلنگ و یک پلنگ در پارک ملی توران مشاهده شدند/ بیمه پلنگ و یوزپلنگ هم داریمایرنا نوشت: آیت الله