اجرای کنسرت موسیقی گیلکی استاد ناصر مسعودی در رشت

دیدار شهردار رشت با خانواده مرحوم طاهری شهروند ایثارگرکنسرت موسیقی گیلکی گروه استاد ناصر مسعودی با مسوولیت اجرایی انجمن موسیقی