اینفوگرافیک | اجلاس جهانی موزه‌های آسیا و اقیانوسیه به میزبانی چابهار

تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هااجلاس جهانی موزه‌های آسیا و اقیانوسیه (ایکوم – آسپک) با حضور مهمانان و شخصیت