تبریک جالب مهرداد میناوند به شاهرودی/تولدت مبارک رضا مالدینی

آیا اردوغان به شوک نیاز دارد؟میناوند تولد دوست خودش در پرسپولیس و تیم‌ملی را تبریک گفت. آیا اردوغان به شوک