مهران مدیری و پسرش در پشت صحنه «ساعت ۵ عصر» | عکس

خط ونشان افتخاری برای آن‌ها که قصدمحروم کردن رحمتی رادارند/عکسی نشان می‌دهم که خیلی‌هازیر سوال بروندفرهاد مدیری در پشت صحنه