تصاویر | تیراندازی در فرودگاه اورلی پاریس | تخلیه فرودگاه و کشته شدن مهاجم مسلح

تهران روز اول عید بارانی است/ دما کاهش می‌یابد بارش باران در شیرازمقام‌های فرانسه می‌گویند یک مرد در فرودگاه اورلی