فرودگاه بین‌المللی منطقه آزاد ماکو ماه آینده بطور رسمی افتتاح می‌شود

چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان برگزار شدمشاور و سرناظر پروژه فرودگاه منطقه آزاد ماکو گفت: فرودگاه بین‌المللی