منتخبی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید

کسبه طبقه ۱۲ پلاسکو به پلیس آگاهی احضار شدندمنتخبی از آثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به‌نمایش