بانک ملی اسلام آبادغرب مورد دستبرد قرار گرفت

مسابقه تیراندازی خبرنگاران ارومیه‌ایمعاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از وقوع یک مورد سرقت در یکی از شعب بانک ملی