دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت

آغاز عملیات اجرایی پروژه فولاد یزد یک در اشکذر میبددکتر مقداد پیرصاحب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در