مقایسه دو تصویر که نشان می‌دهد رحمتی نسبت به سال گذشته شجاع شده!

اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری اموال بابک زنجانیمهدی رحمتی یکی از بازیکنانی بود که امروز در تمرین استقلال خون