معرفی آثار راه‌یافته به بازبینی نهایی بخش صحنه تئاتر دانشگاهی

عکس | آخرین نسخه‌ای که افشین یداللهی پیچیدپس از دو هفته تلاش هیئت انتخاب، ۷۸ اثر راه یافته به بازبینی