تاکید معاون استاندار بر کمک به حفظ کارخانه سیمان بیجار

رتبه استان کردستان در دفع بهداشتی و تصفیه فاضلاب دو برابر میانگین کشوری استمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع