مشارکت ایران برای ساخت و راه‌اندازی منطقه آزاد مغری در ارمنستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با آشوت مانوکیان، وزیر زیرساخت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان از مشارکت