داعش مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را به عهده گرفت

اولین استقلالی از این تیم جدا شدایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش روز شنبه مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را

داعش مسئولیت حمله مرگبار در روسیه را بر عهده گرفت

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تصویب شدایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به پادگان گارد ملی روسیه در جمهوری

سیف الشام مسئولیت عملیات تروریستی دمشق را بر عهده گرفت

اعلام حمایت«جبهه اعتدال‌گرایان» از ۹ آلترناتیو در کنار روحانی در انتخابات­واحدمرکزی خبر نوشت: گروه تروریستی موسوم به “تیپ های سیف