شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی

لایحه یکسان‌سازی وضعیت قراردادی کارگران و کارکنان شهرداری تبریز تصویب شدبه گزارش همشهری آنلاین،اسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق