مدیرعامل آتش‌نشانی: مردم اعتماد کنند،‌ فرقی بین آتش‌نشان‌ها و شهروندان مفقود دیگر پلاسکو نیست

بازگشت هوای پاک به ارومیه بعد از ۳۷ روزایسنا نوشت: مدیرعامل سازمان آتش نشانی تاکید کرد که در روند عملیات