جدیدترین جبهه تشکیل شده در جریان اصولگرا به دنبال تحقق ایده «پارلمان مردمی»

ایلنا نوشت:عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: جبهه نیروهای انقلابی به دنبال تحقق پارلمان مردمی است تا مردم با حضور