توسعه مدارس غیردولتی اردبیل دنبال می‌شود/کمک مدرسه اجباری نیست

جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 لرستان با انجمن صنفی آموزشگاه های آزادمهر نوشت: