سردار دهقان: با مشارکت عربستان در روند حل بحران سوریه مخالفیم

توضیحات بروجردی درباره بیانیه کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقدام کریمی قدوسیالعالم نوشت:وزیر دفاع در گفت‌وگو با یک شبکه روس اعلام