تصاویر | هواپیمای مسافربری ربوده شده لیبی و مسافرانی که آزاد شدند

فیلم | پیام رونالدو به کودکان سوری ؛‌ قهرمان واقعی شما هستیدهواپیمای وابسته به شرکت لیبیایی «افریقیه» که از سوی

ربوده شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی لیبی با بیش از 100 سرنشین

میانجیگری وزیر ورزش برای ابقای منصوریانایسنا نوشت: نخست‌وزیر مالت از ربوده شدن یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی و فرود آن