عکس | لحظه ورود اولین قطار مسافربری از کشور آذربایجان به ایران

سعودی‌ها مهاجران را اخراج می‌کننداولین قطار مسافربری از کشور آذربایجان وارد ایران شد. سعودی‌ها مهاجران را اخراج می‌کنند