تهیه لایحه معافیت مالیاتی برای طرحهای مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در این جلسه یاد آور شد: معتقدیم که فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند

لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست

تعطیلی یک هفته‌ای خزانه جواهرات ملیمهر نوشت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن گلایه ازحذف بندمربوط به اختصاص ۳درصد منافع